שירות לאומי לערבים

לשרת בצה"ל זו בעצם חובה שחלה על כל אזרח בישראל על פי חוק. אך בפועל הדברים בשטח נראים קצת אחרים. קיימות מספר קבוצות בקרב האוכלוסיה בישראל אשר פטורות משירות בצבא מסיבות שונות ומגוונות. לכל אותן קבוצות ניתנת אפשרות לחלופה אחרת לשרת את המדינה, והיא שירות לאומי.

שירות לאומי מנוצל בעיקר על ידי בנות דתיות ובמיוחד בנות מן הציונות הדתית שמצד אחד לא מעוניינות לשרת בצבא והן מקבלות פטור על רקע דתי לכך ומן הצד השני מעוניינות לתרום לחברה ולמדינה. שירות לאומי אפשרי גם לבנים ששרותם הצבאי נדחה או שאין הם מחוייבים בשירות צבאי. בנים רבים מנצלים אפשרות זו התלוייה אך ורק ברצון המתנדב .

שירות לאומי לבנים שנמצאו לא כשירים לגיוס

השירות הלאומי פתוח לבנים שנמצאו לא כשירים לשירות צבאי מטעמים שונים. בנים אלה פונים להתנדב בשירות הלאומי כדי לחוש תחושה של סיפוק ותרומה לחברה כפי שהם יכולים. בנוסף לסיפוק הגדול שזה מסב להם ולאנשים שמסביבם, השירות הלאומי מעניק למשרתים תנאים דומים כמו למשתחררים מן הצבא, תלוי באוך השירות הלאומי כמובן .

שירות לאומי גם לבני המיעוטים

שירות לאומי לערבים גם כן קיים – המוסלמים והנוצרים. ישנן עדות שלמות ששולחות את בניהם לשירות בצבא או במשמר הגבול למרות היותם מוסלמים. העדה הדרוזית והצ'רקסית שולחים את בניהם לשירות צבאי מלא וחלקם אף נשארים לעשות קריירה צבאית ארוכת שנים. יתר העדות המוסלמיות אינן שולחות את הבנים שלהם לשרת בצבא מטעמי לאומיות מפוצלת בינם לבני העם הפלשתינאי היושב בשטחי יהודה ושומרון ומעבר לגבולות במדינות שונות .

שירות לאומי – גם לבנים חרדים

השירות הלאומי פתוח גם לבנים חרדים המעוניינים לתרום למדינה בדרכים שונות מאשר באמצעות השירות הצבאי. השירות הלאומי  מתבצע במוסדות חינוך שונים, במוסדות בריאות שונים וכדומה וניתן לשלב גם אנשים דתיים וחרדים בשירות מועיל זה. לאחרונה התעוררה שאלה אודות חיוב בשירות לאומי לכל מי שאינו עושה שירות צבאי והדברים נמצאים עדיין בבירורים כאלה ואחרים בבית המחוקקים שלנו .