שירות לאומי לבנות דתיות

שירות לאומי לבנות דתיות

שירות לאומי הוא מסגרת התנדבותית המאפשרת לבנים ובנות הפטורים מגיוס לצבא מסיבות שונות להתנדב ולעשות שירות לאומי למען אזרחי המדינה. את ההתנדבות ניתן לעשות מגיל 17 ועד לגיל  23 לתקופה של שנה אן שנתיים. ההתנדבות מתבצעת במוסדות מממשלתיים או בעמותות שאושרו לצורך זה על ידי המדינה.

מה הן המסגרות השונות לשירות הלאומי?

לשירות הלאומי יש מסגרות התנדבות שונות המתבצעות על ידי "גוף מפעיל" המוגדר בתקנות המוסד לביטוח לאומי באופן הבא: " רשות ציבורית, מוסד ציבורי, חברה לתועלת הציבור או אגודה שיתופית בתחום ההתיישבות, המקבל מתנדבים שהופנו אליו על ידי גוף מוכר, למטרת שירות לאומי ושלא למטרת רווח בהתאם להסכם עימו."

המתנדבים יכולים לשרת בגופים מפעילים אלה

 • משרד החינוך – לסיוע לתלמידים חלשים החל מגן מילדים ועד בית ספר תיכון במסגרת החינוך הרגיל או החינוך המיוחד, החינוך החברתי וכדומה.
 • משרד הרווחה – בסיוע לאוכלוסיות מוגבלות, כולל שילוב בעבודה חינוכית וסיעודית בבתי אבות, שירות למפגר או בסיוע לילדים בסיכון וכדומה.
 • משרד המשפטים – במסגרת התנדבות בהנהלת בתי המשפט וכן סיוע ושירות לציבור הכללי בבתי משפט שונים ברחבי הארץ.
 • משרד הבריאות – במסגרת ביצוע תפקידים שונים בבתי חולים, קופות חולים והתנדבות במסגרת מגן דוד אדום.
 • משרד התחבורה – סיוע למניעת תאונות דרכים.
 • המשרד לאזרחים ותיקים וניצולי שואה
 • משרד התעשייה המסחר והתעסוקה
 • המשרד לקליטת עלייה – סיוע לקליטת עולים
 • המשרד לביטחון פנים – משטרת ישראל, שירות בתי הסוהר, משמר הגבול וכדומה.
 • משרד החוץ
 • המוסד לביטוח לאומי
 • משרד הביטחון
 • משרד ראש הממשלה

עוד אפשרויות של שירות לאומי

לא רבים יודעים זאת, וזה אולי המקום לציין, כי שירות לאומי לבנות דתיות ניתן לביצוע גם בחו"ל בתחומי עידוד העלייה וחינוך ובתחומים שונים שאושרו על ידי השר הממונה על הנושא. בנוסף למשרדי ממשלה אלה ניתן לעשות שירות לאומי גם במסגרת עמותות רבות הפועלות לטובת מטרות שונות.

אין ספק, כי שירות לאומי לבנות דתיות הוא מסלול ייחודי המאפשר לכל מי שלא גוייס לשירות צבאי מכל סיבה שהיא לתרום את חלקו למדינה ולחוש כשווה בין שווים לתמיד.