עוסק פטור

מה הוא הוא הקשר בין עוסק פטור לבין ניהול ספרים?

אחת מן האופציות שיש לכל מי שפותח עסק חדש היא כמובן פתיחתו בסטאטוס של עוסק פטור. עוסק פטור ראוי כי יתנהל בסגנון חיים המתאים לחוקי המוסדות הממונים במדינת ישראל על כל המשתמע מכך. מה זה אומר הלכה למעשה? העוסק הפטור צריך להנפיק קבלות על ידי פנקס קבלות, או הדפסה שלהן בבית דפוס. בנוסף לכך, הוא יהיה אחראי על רישום ספרים, הכנסות והוצאות. יתר על כן, יהיה העסוק הפטור אחראי על מקדמות ותשלום חודשי עבור ביטוח לאומי מטבע הדברים.

האם על עוסק פטור להעביר דו"חות שנתיים על פי החוק במדינת ישראל?

התשובה לשאלה זו הינה חיובית. על עוסק פטור לדווח כל שנה למע"מ אודות מחזור העסקאות של שנת המס הקודמת. כמו כן, עליו להגיש דו"ח שנתי למס הכנסה – דוח שכולל טופס 106, הפקדות, תרומות, ניירות ערך וכו'. נוסיף, כי קיים הבדל במדרגות המס שבין שכיר לבין עוסק פטור: מדרגות המס מחושבות על פי אחוזים בכל מדרגה. האמת היא כי גם שכיר יכול לפתוח עוסק פטור – זה פשוט ביותר: במוסדות השונים יש לדווח שאתה שכיר, ואלו יתאימו את המשכורת שאתה מקבל, להכנסה שלך גם כעוסק עצמאי.

ומה בנוגע להצהרת הון?

נציין כי מי שפותח עסק בישראל – בין אם עוסק מורשה ובין עם עוסק פטור, עליו להגיש הצהרת הון. ההצהרה תישלח לרוב אחרי שנתיים מהקמת העסק. מטרתה של אותה הצהרה היא לאפשר לפקיד השומה במס הכנסה להשוות את נכסיך כיום ולהעריך את שווי החברה שלך בעתיד. מספר שנים (בדרך כלל ארבע או חמש) לאחר קבלת הצהרת ההון הראשונה, תהיה הצהרה שניה, שמטרתה לבדוק את מידת הגידול או הירידה בנכסים של אותו עוסק פטור.

ומה לגבי דוח שנתי של עוסק פטור?

עוסק פטור חייב להגיש את הדו"ח השנתי עבור הוצאותיו והכנסותיו לשנה שהסתיימה. נמליץ לכן לקבל ייעוץ מיועץ מס ורואה חשבון אודות צורת הגשת הדו"חות, כי עדיף שלא לעשות זאת לבד.