סקר גז קרקע

מהו סקר גז קרקע ולמה הוא משמש?

על מנת לשמור על קרקע נקייה דורש המשרד לאיכות הסביבה לעשות סקר גז קרקע ובדיקה מקפת לשם איתור חומרים מזהמים, או דליפת מזהמים העלולים לסכן את התושבים באיזור בו מצוייה הקרקע. ברוב המקרים מצוייה אינפורמציה זו בידי הרשויות המקומיות, אך יש מקרים שבהם אין בנמצא מידע מספק לפעילות בעבר שאפשר לחשוד בה כי זיהמה את הקרקע, ובאלה יש לבצע סקר גז קרקע מקדים.

מטרת סקר גז קרקע

המטרה של סקר גז קרקע היא לצורך איתור מוקדי זיהום שבהם יערכו בדיקות קרקע מקיפות בשלב השני של בדיקת הקרקע. סקר גז קרקע אינו קובע את כמות הזיהום, אלא שהוא קובע רק האם קיים זיהום ברמה כזו הדורשת טיפול פרטני.

תהליך ביצוע סקר גז

סקר גז קרקע מבוצע על ידי החדרת דוגמי גז קרקע פאסיביים או על ידי שאיבת גז אקטיבית. השיטה הספציפית נקבעת על פי סוג הקרקע, מזהמי המטרה הפוטנציאלים ומרכיבים נוספים שמשוקללים בהחלטה.

אם לא נמצאים ממצאים חריגים מגישים את ממצאי הסקר לרשות המקומית ולמשרד להגנת הסביבה לשם קבלת היתר בנייה, אך במידה וכן מתגלים ממצאים חריגים יש לבנות תוכנית קידוחים לשם איתור מקור הזיהום והיקפו.

עם קבלת האישור מהמשרד להגנת הסביבה והרשות המקומית יש לעשות קידוחים בקרקע לשם לקיחת דגימות הגז והקרקע. לאחר מכן יש להעביר שתי דגימות מכל קידוח למעבדה לשם עריכת אנליזה ואת שאר הדגימות שומרים בקירור לצורך אנליזה בעתיד.

בשלב הבא, לאחר קבלת תוצאות בדיקת המעבדה ופרופיל  הקרקע הם מנותחים על ידי סוקר הקרקע ובמידת הצורך שולחים למעבדה דגימות נוספות. עם הגשת הדו"ח הסופי שקובע שהאתר אינו מכיל זיהום וכי אפשר לבנות במקום ללא חשש, ניתן לקבל היתרי בנייה. לפיכך עריכת סקר קרקע היא חיונית להמשך עבודות במקום.