נומרולוגיה


המספר שלי

לכל אחד מאיתנו יש שם שנתנו לו הוריו. כל אחד מאיתנו נולד בתאריך מסוים וייחודי. נומרולוגיה לוקחת את כל הנתונים הללו והופכת אותם למפה אישית שמסתמכת על מספרים. תאריך הלידה, השם שלנו ושל הקרובים לנו מתורגם למפת מספרים. נומרולוגיה מסתמכת על ההכרה שהעולם שלנו מתנהל בחוקיות מסוימת והחוקיות הזו מתורגמת למספרים אישיים שיכולים להרכיב עבורנו מפה של עתידנו, הקשיים שלנו והבחירות שלנו לאור המספרים שלנו ומשמעותם. ניתוח השם ותאריך הלידה שלנו יוצר עבורנו עולם של מספרים שהבנתם יכולה לתרום לשיפור חיינו, הבנת העצמי וסילוק מכשולים מדרכנו בעולם. בן האדם תמיד יחס חשיבות רבה למספרים ומשמעותם, נומרולוגיה לוקחת את המספרים הללו ומשתמשת בהם לטובתנו.


נומרולוגיה אישית

מאחר וכל חיינו מחולקים למספרים, שנים, חודשים, מספרי בתים וכו', נומרולוגיה יכולה להרכיב מהמספרים שעוטפים את חיינו מפה שתיתן לנו תמונה רחבה ומדויקת על המתנות איתן באנו לעולם והמטרה אותה עלינו להגשים בו. תורת המספרים – נומרולוגיה, הייתה קיימת במספר תרבויות עתיקות והשילוב של מספרים עם ניתוח השם הפרטי יכולה להעניק לנו כלים לבחון את חיינו ולהשתפר בהסתמך על מספרים שיחודים לנו. על כן הכנת מפה נומרולוגית היא אישית וניתוחה ייעשה יחד עם המומחה שביצע את המפה וכך עם כל הנתונים המספריים והפגישה האישית נוכל לדעת האם הדרכים בהם בחרנו טובות עבורנו אנרגטית ומקבלות את אישורו של היקום.


המספר הבא הוא…

נומרולוגיה גם יכולה לעזור לנו להתכונן טוב יותר לעתיד על ידי בחירת שם לילדנו, קניית בית בתאריך נכון, הכרת בן זוג בעל מספרים משלימים לשלנו וכך לעזור לנו לתכנן את עתידנו בצורה רחבה יותר. נומרולוגיה נשענת על העובדה שהיקום כולו מורכב ממספרים ולכן המספרים שקיבל כל אחד מאיתנו הם בעלי משמעות מרחיקת לכת וייחודית לנו והכנת מפה נומרולוגית יכולה לעזור לנו להתכוונן עם היקום ולסדר את חיינו בצורה מתמטית ונכונה יותר. נומרולוגיה אינה כופה את המספרים על האדם אלא מציעה לו דרך הסתכלות על חייו, הקשיים שלו ונקודות אפשריות לפתרון הבעיות שלו.