התנדבות לצה"ל

כשאתם מגיעים לגיל 18 החוק קורא לכם מן הסתם לצה"ל. לא פעם אנו שומעים על נערים ונערות אשר מפאת מצב רפואי ירוד או חוסר התאמה, מוצאים את עצמם מחוץ למסגרת הצבאית. לא פעם, נתקלו נערים ונערות אלה בבעיות חברתיות מפאת חוסר גיוסם לצבא. יש לכך פתרון. קוראים לו התנדבות לצה"ל . כך בעצם ניתנת אפשרות לכל אזרח ישראלי המעוניין לתרום למדינה, למרות שנמצא לא כשיר על פי החוק לשרת בצבא .

לתרום בצורה אחרת – התנדבות לצה"ל

לא פעם שמענו על ילדים שחבריהם האחרים שרתו בצבא. לאחר שהשתחררו, היו מספרים אודות החוויות הצבאיות ובין לבין מצטערים על כך שלא הצלחנו לחוות את חווית הצבא. אם כן, סיפורים אלה גרמו בסופו של דבר, לרצון לבצע התנדבות לצה"ל. הרצון הזה להכיר ולדעת מונחים בלתי מוכרים כמו , בקו"ם, מ"פ ואפילו מ"מ היו חדורים גם בנו. על מנת שלא להיוותר שונים משאר האנשים, החליטו רוב גדול מאיתנו לבצע התנדבות לצה"ל. בעוד רובם השתחררו, אנחנו החלטנו לתרום את חלקנו למדינה בדרך אחרת, התנדבות לצה"ל , אשר מאפשרת בעצם לשאת בנטל הצבאי גם למי שלא התקבל לשירות צבאי בדרכים הרגילות .

אם אני לא מתאים, זה אומר שאני לא כמו כולם ?

היכולת הזאת, להגיע לבק"ום כמו כולם ולתרום את חלקך , היא הניצחון הגדול עבור מי שהצבא לא קיבל אותו בדרך הרגילה. הצבא , כך אומרים, הינו הקריטריון הבא שינחה את חיינו לאחר שנטשנו את ספסל הלימודים. המון אנשים שלא מתגייסים לצבא מסיבות כאלה ואחרות, מפספסים את היכולת להתבגר ולטול אחריות של מציאות ישראלית של שנת 2012 ובכלל .

סיכום דבר

אם כן, בסיכום דבר, התנדבות לצה"ל, מספקת לכל אחד מאיתנו את היכולת שלא להיות נבדלים מהשאר. אם נמצאנו כלא מתאימים מסיבה כזו או אחרת למסגרת הצבאית, שהרי התנדבות לצה"ל הינה התשובה עבורנו בסופו של יום. היכולת להתקבל לכל מסגרת צבאית, מקנה את היכולת להתברג עתידית, בחברה הישראלית בסופו של יום .