אבחון דיסלקציה

הילד מתקשה בקריאה ביחס לבני גילו? לא מצליח להתרכז למראה עמוד עם שורות של מילים כתובות עליו? לפני שאתם נוזפים בו על חוסר שיתוף פעולה או נסיון להתאמץ, ודאו כי לא מדובר בדיסלקציה. לקות למידה זו קיימת אצל חמישה עשר אחוזים מכלל האוכלוסייה בארץ, והמאפיינים שלה משתנים ולא אחידים אצל כולם. אבחון דיסלקציה יכול לתת מענה לשאלה מדוע ילדכם מתקשה בלימודים, וגם לתת כלים שיסייעו לילד המתקשה.

מהי דיסלקציה?

דיסלקציה היא לקות למידה המאופיינת בקשיים בקריאה, ובנגזרת מכך, קשיי הגייה. דיסלקציה היא בעיה נוירולוגית במקורה, המקשה על הבנת המבנה של צירופי מספרים או אותיות, ומכאן הקושי בקריאה ובפתרון תרגילים מתמטיים. קיימות דרגות קושי שונות, כאשר החמורה ביניהן היא חוסר יכולת אבסולוטי בחיבור אותיות לכלל מילה, מאחר ויש קושי פיזי ממש להתמודד עם מערכות שבהן סמלים כמו אותיות או מספרים, והדיסלקט רואה הכל כתמונה ולא כסמלים אינדיבידואליים.

חוסר יכולת זה בא לידי ביטוי גם בשמיעה, שם הלוקה בדיסלקציה, אינו מסוגל לעבד רצף של מילים, ולעקוב אחר online casino canada משפטים שלמים. הבשורות הטובות הן כי זה לא סוף העולם, וכיום יש דרכים לאבחן דיסלקציה ואף להתמודד עימה.

מאבחנים

אבחון דיסלקציה מומלץ ברגע שקיים חשד, כי הילד אינו "שובב" או חסר יכולת להתרכז, אלא הדבר נובע מבעיה עמוקה יותר. ניתן לזהות עצמאית סימנים של דיסלקציה כמו חוסר יכולת לקרוא משפטים ברצף, או אם מדובר בגיל הרך, חוסר יכולת להבחין בפרטים קטנים בתמונה או ציור, אוצר מילים דל, וחוסר ריכוז בפעולות הדורשות זאת, כמו פאזל או ציור.

האבחון המקצועי נעשה במכונים מיוחדים לאבחונים מסוג זה. באבחון נערך מבחן דידקטי, שבתחילתו נערכת סדרת מבחנים שמטרתה לשלול בעיות אחרות היכולת לגרום לקשיים הלמידה, כמו בעיות ראייה או שמיעה ואף נפשיות. סדרת המבחנים מותאמת לגילו של הנבדק וכוללת בדיקת יכולת בהבנה ויזואלית, זיהוי פרטים קטנים מתוך מכלול, הבנת הנקרא למי שכבר יודע לקרוא, תיאור מילולי של התמונה או קטע הקריאה, תרגילים בחשבון ועוד.

פתרונות

לאחר האבחון, ושלילת מקורות אחרים המשפיעים על יכולות הלמידה, ואף אבחון של פסיכולוג או פסיכיאטר, נערכים במכון יחד עם ההורים והנבדק למתן כלים שיסייעו לו בלימודים, ואף בחיים. ישנן סדנאות רבות העוסקות בתרפיה, בלימוד טכניקות קריאה שיקלו על הנבדק, וגם משרד החינוך המכיר בלקות למידה זו, מאפשר בחינות בעל פה במקום בכתב, ויתור על מבחנים במתמטיקה, הארכת זמני הבחינה, וויתור על ניקוד נמוך במבחנים עקב שגיאות כתיב. אם האבחון נעשה בגיל כמה שיותר צעיר, אין כל מניעה ללמוד במסגרות חינוך נורמטיביות, ולהתקדם ללא בעיה מיוחדת בלימודים, ובחיים בכלל.